Verbintenis 17 van de Innovatie-Unie, het vlaggenschip van de Europa 2020-strategie, heeft als doel om de capaciteit van overheidsopdrachten te versterken, zodat deze als beleidsinstrument innovatie bevorderen in heel Europa. Het onderliggende idee is dat overheidsopdrachten, of openbare aanbesteding, ondernemingen prikkelen om deel te nemen aan innovatiegerelateerde activiteiten.

De revisie van het EU-beleid vergemakkelijkt (i) de aanbesteding van innovatieproducten en (ii) de opsplitsing van grote projecten in kleinere deelprojecten, wat het eenvoudiger maakt voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) om deel te nemen aan aanvragen voor overheidsopdrachten. Dit onderzoeksproject evalueert of deze revisie geleid heeft tot meer investeringen in innovatie, vooral bij KMO’s. Verder onderzoekt het project of het nieuwe beleid de participatiegraad van KMO’s in overheidsopdrachten verhoogd heeft en of het de prestaties van de betrokken ondernemingen vergroot.

Terug