Verschillende landen hebben recent beleidsmaatregelen genomen omtrent belastingvrijstellingen voor kleine en jonge ondernemingen. Een belangrijk Europees voorbeeld is de Italiaanse wet 221/2012 die tot doel heeft om ideale omstandigheden te creëren voor de opstart en ontwikkeling van innovatieve ondernemingen en zo bij te dragen tot economische groei en werkgelegenheid. Andere landen, waaronder België en het Verenigd Koninkrijk, hebben gelijkaardig wetswijzigingen geïntroduceerd. De voornaamste voordelen voor innovatieve startups zijn drievoudig:

  • fiscale initiatieven voor beleggingen in aandelen
  • kredietgaranties op bankleningen
  • de optie om arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af te sluiten tot het einde van het vierde jaar na oprichting

De academische literatuur die deze belastingvrijstellingen bestudeert, is zeer beperkt. De Innovatiegroep plant deze leemte in te vullen door te evalueren of de Italiaanse wet 221/2012 een rolmodel kan zijn voor andere EU-lidstaten. Het Italiaanse programma is zeer geschikt als pilootstudie omdat het het meest gesofisticeerde programma is en het meest gerelateerd is aan innovatie.

Het ultieme doel van dit onderzoeksproject is na te gaan of de Italiaanse wet 221/2012 nieuw opgerichte ondernemingen helpt om meer arbeidskrachten en meer eigen vermogen en vreemd vermogen te verwerven. Verder evalueert de Innovatiegroep de bedrijfsprestaties en de overlevingsgraad van ondernemingen. Ten slotte wordt ook het Belgische beleid voor (innovatieve) startups onderzocht.

Terug