KU Leuven

De hoofddoelstelling van de onderzoeksactiviteiten is de methodische ondersteuning van de dienstverleningen voor de Vlaamse overheid.

De onderzoeksagenda van de bibliometriegroep KU Leuven is toegespitst op drie hoofd-onderzoeksrichtingen, methodologisch/theoretisch onderzoek, toegepast onderzoek en beleidsrelevant onderzoek. De activiteiten worden vooral in de volgende drie domeinen uitgevoerd:

  • Informatiewetenschap heeft de focus op bibliometrie, scientometrie en informetrie en omvat onder meer de ontwikkeling en uitbreiding van modellen, methoden en indicatoren voor het kwantificeren en meten van wetenschappelijke communicatieprocessen en de impact van onderzoeksoutput, structurele en netwerkanalysen en het gebruik van nieuwe metrieken. Het onderzoek vormt ook de grondslag van de meeste toepassingen op dienstverleningen en beleidsrelevante studies.
  • Computerwetenschap omvat de ontwikkeling en toepassing van nieuwe methoden voor documentenclustering, bibliometrisch-ondersteunde data retrieval en computerlinguïstiek met kwantitatief-lexicale methoden.
  • Wetenschapsbeleidsonderzoek stelt bibliometrische methoden en hun toepassingen op evaluatieve en vergelijkende analysen van onderzoeksprofielen en -prestatie op verschillende niveaus (Europese Unie, landen en regio’s, instituten, onderzoeksgroepen en individuen) in de voorgrond.

Hoewel ECOOM een eigen methodiek heeft ontwikkeld, wordt er deels ook samengewerkt met binnen- en buitenlandse onderzoekscentra en wetenschappers.

ECOOM KU Leuven

Veronique Adriaenssens
Naamsestraat 61, bus 3551, 3000 Leuven