In het "Rapport over de vereenvoudiging van onderzoeksrapportering in Vlaanderen", beschreven Peters en Lambrechts (2011) de redundantie in technologie classificatielijsten die momenteel gebruikt worden in het Vlaamse Onderzoekslandschap om onderzoek te classificeren volgens technologische sectoren (i.e. FRIS/IWETO toepassingsgebieden, IWT technologiecodes, International Patent Classification, Fraunhofer technologiedomeinen). In dit rapport werden adviezen geformuleerd om een standaard voor technologiecodes te bepalen in lijn met de (inter)nationale trends.

ECOOM-Hasselt zal in samenwerking met de technometrie groep van ECOOM-Leuven deze standaard voor technologiecodes bepalen. Deze standaard zal vervolgens voorzien worden van semantische beschrijvingen in overleg met alle stakeholders, wat een uniforme implementatie en gebruik mogelijk maakt in het volledige Vlaamse Onderzoekslandschap en in het FRIS-portaal in het bijzonder. Daarnaast zullen concordantieschema’s voorzien worden naar bestaande (inter)nationale classificatielijsten wat mappings toelaat naar zowel bestaande als historische classificatieschema’s.

Terug

ECOOM partners

Publicatie van het rapport 'Vereenvoudiging van Onderzoeks-
verslaggeving'

Open het rapport