VABB-SHW

Webtoegang VABB-SHW

Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) is een databank van wetenschappelijke publicaties uit de sociale en humane wetenschappen gerealiseerd door onderzoekers verbonden aan Vlaamse universiteiten.

Raadpleeg het VABB-SHW ➜


Tijdschriftlijsten

Lijst van alle tijdschriften met peer review (2000-2014) (CSV-formaat, Excel-formaat)

Lijst van tijdschriften in VABB-SHW versie VI (2005-2014) (CSV-formaat, Excel-formaat)

Lijst van alle beoordeelde tijdschriften (2005-2014) (CSV-formaat, Excel-formaat)

De lijst van alle beoordeelde tijdschriften omvat tevens de tijdschriften waarbij geen peer review kon worden vastgesteld. In deze lijst geeft 1 aan dat het tijdschrift peer review toepast en 0 dat geen peer review kon worden vastgesteld. Volgende categorieën van tijdschriften worden in het VABB-SHW onderscheiden:

  • isia: tijdschriften waarvan alle nummers die verschenen in de periode 2005-2014 in Web of Science (WoS) werden geïndexeerd.
  • isib, isic, isid: tijdschriften waarvan slechts een deel van de nummers die verschenen in de periode 2005-2014 in WoS werden geïndexeerd.
  • issn: tijdschriften waarvan in de periode 2005-2014 geen bijdragen in WoS werden geïndexeerd.


Uitgeverslijsten

Lijst van uitgevers in VABB-SHW versie VI (2005-2014) (CSV-formaat, Excel-formaat)
Boekpublicaties van 4 of meer pagina's bij deze uitgevers worden in het VABB-SHW opgenomen.
Lijst van uitgevers met GPRC-labels in VABB-SHW versie VI (2005-2014) (CSV-formaat, Excel-formaat)
Bij deze uitgevers zijn boekpublicaties uitgegeven met GPRC-label die in het VABB-SHW zijn opgenomen.
Lijst van uitgevers met individuele boekpublicaties in VABB-SHW versie VI (2005-2014) (CSV-formaat, Excel-formaat)
Bij deze uitgevers zijn individuele boekpublicaties verschenen die in het VABB-SHW zijn opgenomen.
Lijst van alle uitgevers (2000-2014) waarbij in VABB-SHW opgenomen boekpublicaties zijn gepubliceerd (CSV-formaat, Excel-formaat)
De kolom "Oordeel GP" geeft aan of alle boekpublicaties van minimum 4 pagina's bij een uitgever in het VABB-SHW zijn opgenomen (waarde "1") of slechts een deel (andere waarde, bv. ISBN-selectie, GPRC-label of reeks).


Lijst van boekenreeksen

Lijst van boekenreeksen met peer review (CSV-formaat, Excel-formaat)
Boekenreeksen met peer review die niet op de eerste uitgeverslijst voorkomen


Vaak gestelde vragen - FAQs

Raadpleeg de FAQs. De FAQs geven verdere toelichting bij de wijze waarop het VABB-SHW tot stand komt, wat wel en niet wordt opgenomen enz.


Verdere informatie

Het VABB-SHW: de zesde versie. In deze begeleidende nota licht het Gezaghebbende Panel de totstandkoming van VABB-SHW versie VI toe.

Reglement van orde d.d. 23 oktober 2013. Reglement van orde van het Gezaghebbende Panel


Publicaties en presentaties

Publicaties en presentaties van ECOOM-Antwerpen i.v.m. het VABB-SHW

Voor andere inlichtingen: ecoom(at)uantwerpen.be