Het Gezaghebbende Panel verzorgt het wetenschappelijke beheer van het VABB-SHW. Het Panel bestaat uit 18 onderzoekers uit verschillende domeinen van de sociale en humane wetenschappen, die verbonden zijn aan Vlaamse universiteiten.

Huidige samenstelling panel

Begeleidende nota VABB-SHW versie 14

In deze begeleidende nota licht het Gezaghebbende Panel de totstandkoming van VABB-SHW versie 14 toe.

Begeleidende nota VABB-SHW 14

Aandachtspunten bij het indienen van verzoeken tot rechtzetting (VABB-SHW 14)

Het is mogelijk beroep aan te tekenen tegen de niet-opname van publicaties in het VABB-SHW. In dit document lijst het Gezaghebbende Panel enkele aandachtspunten op.

Aandachtspunten bij het indienen van verzoeken tot rechtzetting

Reglement van orde van het Gezaghebbende Panel d.d. 23 oktober 2013

De werkwijze van het Gezaghebbende Panel wordt bepaald in het reglement van orde.

Reglement van orde