Bibliometrie is traditioneel sterk gelinkt aan bibliotheekwetenschappen, Information Retrieval en de sociologie van wetenschap. Omgekeerd dienen de resultaten van bibliometrisch onderzoek en technologie ook voor het bibliotheekwezen, wetenschappelijke informatie en wetenschapsbeleid.

Bibliometrisch onderzoek is traditioneel gefocust op de volgende drie gebieden die duidelijk de topics afbakenen en de deelgebieden van hedendaagse bibliometrie definiëren.

Bibliometrie voor bibliometrici ("fundamenteel onderzoek" in bibliometrie)

Dit is het domein van het basisonderzoek in de bibliometrie. Het wordt gestimuleerd via de traditionele financieringskanalen. Het gaat hier voornamelijk om methodologisch onderzoek.

Bibliometrie voor wetenschappelijke disciplines (Wetenschappelijke informatie)

Onderzoekers in wetenschappelijke disciplines vormen de grotere, maar ook de meest diverse doelgroep in bibliometrie. Dankzij hun primaire wetenschappelijke oriëntatie zijn hun interesses sterk gelinkt aan hun specialiteit. Dit domein kan beschouwd worden als een uitbreiding van de wetenschappelijke informatie via metrische middelen. Er zijn ook raakvlakken met kwantitatief onderzoek in Information Retrieval.

Bibliometrie voor wetenschapsbeleid en –management (onderzoeksevaluatie)

Dit is het domein van onderzoeksevaluatie, op dit moment het meest belangrijke onderzoeksgebied van de bibliometrie. Hier treden de nationale, regionale en institutionele structuren van wetenschap en hun vergelijkende presentatie op de voorgrond.

Terug