Publicaties

Naast de verschillende dienstverleningen aan de Vlaamse overheid dragen de onderzoekers van ECOOM ook bij tot het academisch onderzoek in verschillende onderzoeksdomeinen.

Publicaties filteren

Zoeken

Onderzoeksdomein

ECOOM partners

Publicatiejaar

Resultaten worden geladen…

Mortier, A., Levecque, K. Wille, L. (2023)

Zijn doctoraathouders na het verlaten van de Universiteit nog betrokken bij onderzoek?In: ECOOM briefs N°44, December 2023

2023 - Carrières van onderzoekers - UGent

Mortier, A., Levecque, K., Wille, L. (2023)

De tewerkstelling van doctoraathouders: de niet-academische sectoren in kaart gebracht

In: ECOOM Briefs, N°42, Maart 2023

2023 - Carrières van onderzoekers - UGent

Mortier, A., Levecque, K., Wille, L. (2023)

Speelt intersectorale samenwerking tijdens het doctoraat een rol voor de verdere loopbaan na het doctoraat?
In ECOOM Briefs N°45, December 2023

2023 - Carrières van onderzoekers - UGent

Van Hecke, T., Wille, L., Levecque, K., Mortier, A. (2023)

 What are the chances? Hoe doctorandi hun tewerkstellingskansen in
verschillende sectoren inschatten
In: ECOOM Briefs N°43, juli 2023  

2023 - Carrières van onderzoekers - UGent

Van Hecke, T., Wille, L., Levecque, K., Mortier, A. (2023)

 What are the chances? Hoe doctorandi hun tewerkstellingskansen in
verschillende sectoren inschatten
In: ECOOM Briefs N°43, juli 2023  

2023 - Carrières van onderzoekers - UGent

Wille, L., Poelmans, H., Van Goethem, S., Mortier, A. Levecque, K. (2023)

Interdisciplinair onderzoek: waarom doen postdocs en ZAP het (niet)?
In: ECOOM Briefs, N° 47, December 2023

2023 - Carrières van onderzoekers - UGent

Wille,L., Van Hecke, T., Levecque, K., Mortier, A. (2023)

Hoe ervaren doctorandi de werkrelatie met hun promotor?
In: ECOOM briefs N° 46, December 2023

2023 - Carrières van onderzoekers - UGent

Mortier, A., Bebiroglu, N., Teelken, C., van der Weijden, I., McAlpine, L., (2022)

Rethinking doctoral education for careers within and beyond the academy

In: EUA Council for Doctoral Education

2022 - Carrières van onderzoekers - UGent

Output ECOOM UGent; PhD; PhD holders; Doctoraat; Doctoraathouders; Niet-academische carrière; Non-academic career; Mobiliteit; Mobility; intersectoral mobility, intersectorele mobiliteit; PhD careers; doctoraatscarrières

Mortier, A., Matthys, J., Levecque, K., Verlinden, L., Wille, L. (2022)

Een doctoraat en ondernemerschap

2022 - Carrières van onderzoekers - UGent

Output ECOOM UGent; Interviews; PhD; PhD holders; Doctoraat; Doctoraathouders; Niet-academische carrière; Non-academic career; Mobiliteit; Mobility; intersectoral mobility, intersectorele mobiliteit; PhD careers; doctoraatscarrières

Van Hecke, T., Wille, L., Levecque, K., Mortier, A. (2022)

Going for gold: Hoe schatten doctorandi de marktwaarde van een doctoraat voor de niet-academische arbeidsmarkt in?

In: ECOOM Briefs, N°41, December 2022

2022 - Carrières van onderzoekers - UGent