Een belangrijk project van de Innovatiegroep is de counterfactual impactanalyse van O&O-subsidies uitgegeven door VLAIO.

 

In het eerste deel van de studie, gepland voor 2019, worden innovatie-inputs, waaronder O&O-investeringen en innovatie-intensiteit, en innovatie-outputs zoals groei, octrooiaanvragen, en de verkoop van nieuwe producten, geëvalueerd. Om het causale effect van de subsidies op de input- en output-additionaliteit te beoordelen, worden geavanceerde schattingsmethoden, zoals gesuggereerd door SWD(2014) 179 van de Europese Commissie, toegepast, waaronder matching, difference-in-difference, regression discontinuity design, en combinaties hiervan. Deze methodologieën maken het mogelijk om het treatment effect voor succesvolle aanvragers te bepalen.

In een tweede luik, gepland voor 2020, zullen voor de eerste keer twee nieuwe VLAIO-beleidsplannen die in 2017 in werking traden, geëvalueerd worden. Het eerste beleidsplan betreft steun aan ondernemingen in Vlaanderen voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met een kennisintensief karakter. Het tweede beleidsplan regelt de steun aan ondernemingen in Vlaanderen voor ontwikkeling en innovatie.

In het verleden werden enkel data verzameld voor KMO’s en grote ondernemingen. Gegeven dat een aanzienlijk deel van de VLAIO-subsidies echter toegekend wordt aan micro-ondernemingen, plant de Innovatiegroep deze micro-ondernemingen vanaf 2019 systematisch te bevragen.

Het derde deel van de studie, gepland voor 2022 en 2023, omvat de evaluatie van het effect van VLAIO-subsidies voor micro-ondernemingen.

Promotor