Deze visualisatie toont het aandeel behaalde doctoraten op verschillende tijdstippen na start van het doctoraatsonderzoek in functie van de vijf wetenschapsclusters. Verschillende cohorten starters kunnen worden geselecteerd. De resultaten kunnen verder verfijnd worden naar geslacht of naar nationaliteit.

Tip bij gebruik

  • Door met de cursor over de visualisatie te bewegen wordt een vertikale lijn zichtbaar samen met de succesratio's voor de verschillende wetenschapsclusters. Bij gelijklopende resultaten overlappen de cijfers. De cijfers tonen steeds het resultaat voor de basisfiguur; de cijfers voor de selectie mannen/vrouwen/Belgen/niet-Belgen (stippellijnen) worden niet als dusdanig getoond.