Er wordt gebruik gemaakt van diverse gegevensbronnen om de carrières van onderzoekers en hun subjectieve percepties in kaart te brengen. Enerzijds hanteren we administratieve databronnen, zoals bij de Human Resources in Research Flanders (HRRF). Anderzijds worden er surveys uitgevoerd bij de onderzoekers zodat er meer in de diepte kan onderzocht wordt wat de onderliggende elementen zijn die onderzoekers drijven of hinderen.