Deze visualisatie toont de mate waarin onderzoekers die het doctoraat in Vlaanderen behaalden nadien nog actief zijn aan een Vlaamse universiteit als senior academisch personeel (bezoldigd postdoctoraal onderzoeker of professor). Zoals de resultaten tonen is er sprake van een kleine academische restgroep; dit betreft onderzoekers in een aanstelling die eerder academisch van aard is, maar waarvoor geen doctoraat vereist is (bv. lector en praktijkassistent). De resultaten worden getoond in functie van de verschillende wetenschapsclusters waarin het doctoraat behaald werd. Verschillende cohorten doctoraathouders kunnen worden geselecteerd. De situatie kan bekeken worden tot maximum 15 jaar na het behalen van het doctoraat.

Tip bij gebruik:

  • Door de cursor over de gekleurde vakken links en rechts en over de grijze paden te bewegen wordt het aantal onderzoekers zichtbaar.